Michel-Wolf Trouillot: "Imigrasyon tenten met men nan kòlèt mwen Li di-m m-pa sitizenn"

michel-wolf-trouillot

"Imigrasyon tenten

met men nan kòlèt mwen

Li di-m m-pa sitizenn

 
Li di-m 'wèriz?"

M-dil "wat?"

Li di-m vòt "alyenn kat"....


Mezanmi, mezanmi dimwen

Pandan lokipasyon

Lè yo touye Peralt

Eske Ameriken te gen "alyenn kat"?”

Michel-Wolf Trouillot

Ps: Un grand merci a Frantz Duval pour cette information