Tout Haiti

Le Trait d'Union Entre Les Haitiens

Economie

Daly Valet: Alerte économique !

dollars vs gourdes

Le pays est en train de s'effondrer économiquement.

Gouvènman an pa di anyen. Klas politik la pa di anyen. Bank Santral pa di anyen. Se preske 60 goud yon moun bezwen pou yon dola.

Leta Ayisyen te kwaze bra l kite biznis ak komès fèt nan peyi a ak dola ameriken. Pandanstan yo kite aparèy pwodiksyon peyi a dekonstonbre. Yo livre mache a bay enpòtasyon.

Kijan pou yon gouvènman, yon pouvwa rete bouch be devan yon kriz ekonomik konsa ? Se kòm si otorite yo ak klas politik la di pèp Ayisyen an tout moun naje pou n soti pou kont nou. Se pa serye.

Yon moun k ap travay e ki depann de yon salè chak mwa leve chak maten pi pòv ke yè. Rezèv ak ti epay popilasyon an ap pèdi valè chak jou Bondye mete. Pouvwa dacha tout moun ap vin pi piti. Donk lavi vin pi difisil e grangou menase sa k pi vilnerab yo pi plis toujou.

Anpil moun pral pèdi travay yo si kriz sa rete konsa. Paske chif dafè moun ki nan biznis onèt bese anpil akoz lavant ak kòmand ki bese e akòz goud la ki fin tounen zòrèy bourik.

Eske peyi sa gen yon gouvènman ladan l ? Eske peyi sa gen Leta ladan l ki konprann gen yon gwo kriz ekonomik k ap sekwe peyi a ? Kijan pou yon peyi ap travèse yon gwo kriz ekonomik konsa pou Prezidan ak Premye minis rete bèkèkè san di peyi a anyen pou konnen ki sa k ap fèt pou frennen tren goud la ki deraye ?

Si peyi a gen moun k ap dirije l tout bon e ki konprann sans responsabilite yo, ke yo montre sa kounye a.

Sa se yon siyal alèt pou otorite yo. Paske yo paka rete kwaze bra yo ap gade ekonomi peyi a k ap efondre konsa.

DV