Tout Haiti

Le Trait d'Union Entre Les Haitiens

Culture & Société

Mèsi Papa Dessalines !!! (par Felix Morisseau-Leroy)

dessalines artiste haitien

Mèsi papa Desalin

Papa Desalin, mèsi

Chak fwa m' santi sa-m ye
M' di mèsi, Desalin

Chak fwa m' tande youn nèg koloni
Ki poko lib pale
M'di: Desalin, mèsi

Se mwen k' konnen sa ou ye pou mwen
Mèsi, papa Desalin

Si m' youn nonm
Se pou m' di : mèsi, Desalin

Si m' ouvè je-m gade
Se gras a ou, Desalin

Si m' leve tèt mwen pou m' mache
Se gras a ou, Desalin

Chak fwa m' gade lòt nèg
M' di mèsi, Desalin

Lè m' wè sa k' ap pase lòt kote
M' di: mèsi, Desalin

Lè m' tande kèk nèg parèy mwen pale
M' di: mèsi, papa Desalin

Se mwen k' konnen sa ou ye pou mwen
Towo Desalin
Desalin, san mwen
Desalin, de grenn je-m
Desalin, zantray mwen
Se mwen k' konnen

Se pou tout nèg di:
Mèsi Desalin

Se ou k' montre nou chimen nou
Mèsi Desalin

Se ou k' limyè nou
Desalin

Se ou ki ban–n tè n' ap pile a
Syèl ki sou tèt nou an
Pyebwa, larivyè
Lanmè, letan, se ou
Desalin, se ou k' ban-n solèy
Ki ban-n lalin
Ou ki ban-n sè, frè-n
Manman, papa-n, pitit nou

Se ou ki fè-n youn jan youn mannyè
Nou pa kou tout nèg
Si m' gade tout mounn nan je
Se ou k' ap gade yo, Desalin

Se ou ki ban-n dlo pou n' bwè

Ou ki ban-n manje pou n' manje
Mèsi, papa Desalin.

Epi, se ou ki ban-n kay pou n'rete
Ou ki ban-n kote pou n' fè jaden

Se ou k' montre-n chante

Ou k' montre-n di: non

Yo di gan nèg ki di: wi,wi.
Gan nèg ki di: yèssè
Ou montre-n di: non

Desalin, montre tout nèg
Tout nèg sou latè di: non
Mèsi, papa Desalin

Gan nèg ki vle esplike:
"Tan jodi pa tan pase
E ke wi alèkile
La fraternité humaine
L' humanité, la civilisation"
Tou sa, se franse

Mwen menm, se Desalin m' konnen
M' di: mèsi, papa-m

Se ou k' fè-m
Manman-m se pitit ou
Tigason, tifi, se pitit ou tou
Mèsi, Desalin

Pitit-pitit mwen, se pitit ou
Wa Desalin, mèsi

M' pa bezwen pale pou drapo a!
Pa bezwen pale pou Lakayè
Pou Gonayiv!
Yo di sa deja
E ki mounn k' ap tande sa ankò?

Mès rekwiyèm 17 oktòb?
Ki mounn ki pral Katedral?

Diskou Minis?
Ki mounn k'ap koute sa?

Men, sa m' di la a
Se youn sèl mo: mèsi
Mèsi Desalin papa-m

Gan mounn ki pa konnen
Fò m' di yo
San ou nou pa ta la a
Mèsi, papa Desalin

Epi, fini ak Patè Nostè-w la a
Monseyè, Desalin pa mouri

Ase pale franse, Minis
Desalin pap janm mouri
Desalin la
Nèg sa a ta ka mouri!

Desalin nan kè-m
Lam-o-pye

Desalin ap veye
Youn jou Desalin va leve

Jou sa a, nou tout n' a konnen
N' a konnen si 1804
N' a konnen si Lakayè
N' a konnen si Lakrèt-a-Pyewo
N' a konnen si Vètyè
Desalin te fè tou sa
Pou ti nèg ekri powèm
Pou Minis fè diskou
Pou pè chante Te Deoum
Pou Monseyè bay labsout

Desalin pa bezwen labsout
Tou sa Desalin fè bon

Youn jou Desalin va leve
W' a tande nan tout lanmè Karayib
Y'ape rele kote-l
Desalin pran lèzam
Arete-l
Lè a, w' a tande vwa-l kon loray
Tout nèg koupe tèt boule kay

W' a tande nnan tout Lamerik
Y' ape rele: rete-l

Vwa Desalin deja an radyo
Koupe tèt boule kay

Nan tout "Harlem" Desalin ap mete lòd
W' a tande: bare Desalin

Jouk "Dakar"
Jouk "Johannesburg"
W' a tande: kote Desalin pase?
Koupe tèt boule kay
Desalin pa bezwen labsout
Pa bezwen padon Bondye

Okontrè: Desalin se bra Bondye
Desalin, se jistis Bondye
Pa bezwen Patè Nostè Monseyè
Ni eskiz nèg yo vle mande blan a yo
Desalin pa bezwen

Pou tou sa l' fè m' di: papa Desalin, mèsi

Pou tou sa l' pral fè
M' di: mèsi, papa Desalin

* Tèks sa a ekri daprè òtograf lwa 18 sektanm 1979 la.

Teks: Felix Morisseau-Leroy
Photo: Artiste Haitien